Hellende Daken Academy

Gezond & veilig werken

Hellende Daken Academy is het leerplatform van de Hellende Daken. Dit platform is gelanceerd in januari 2023 en vervangt de oude OOHD Academy. Het leerplatform wordt onderhouden door de medewerkers bij de Hellende Daken. Het leerplatform is bedoeld om medewerkers die werkzaam zijn in de hellende daken branche op te leiden.

Vind jij het net als Dim het ook belangrijk om gezond en veilig te werken op het dak? Dan is de Hellende Daken Acamedy het platform om het maximale uit jezelf te halen als leidekker.

Tekst/video: Hellende daken

Het dak op! Interview met Max Hegeraat

“Leidekken is pure ambacht”

Direct na zijn opleiding het familiebedrijf in? Nee, niet voor Max Hegeraat. Hij heeft eerst 6 jaar bij bouwbedrijf Peter Peters in Schaijk gewerkt, als timmerman, om huizen te kunnen bouwen. Tijdens die periode heeft hij zijn uitvoerderspapieren gehaald, zodat hij leiding kan geven. Na 6 jaar bij Peters is hij in het familiebedrijf gaan werken als leidekker.

Q: Heb je na je middelbare school een opleiding voor dit vak gevolgd?

“Ik heb een mbo-opleiding bij Bouwmensen gevolgd tot timmerman, en toen allround timmerman. Dat was een bbl-opleiding, vier dagen werken en een dag school. De laatste twee jaar van de opleiding was het vijf dagen werken en in de avond naar school. En onlangs heb ik een cursus over zonnepanelen leggen bij een indak-systeem afgerond.”

Q: En hoe bevalt het nu in het familiebedrijf? 

“Hegeraat Leidekkersbedrijf is al ruim 35 jaar gespecialiseerd in leidekken. Er zit veel kennis in het bedrijf, waardoor ik snel en veel heb kunnen leren. Het mooiste aan leidekken? Het buiten werken, de verschillende locaties, overleggen met collega’s en mooie dingen maken.”

“Het mooiste aan het leidekken? Het buiten werken, de verschillende locaties en het overleggen met de collega’s.”

Q: Het werken als leidekker is fysiek zwaar werk. Hoe zorg je goed voor jezelf?

“Je moet vooral goed slapen en koffie drinken”, vertelt Max lachend. “En het werk als leidekker is minder zwaar dan vroeger. We worden nu geholpen door kranen, machines en andere hulpmiddelen. Ook qua steigers, veiligheid en gezondheid is er veel verbeterd. Mijn oom is 62 jaar, hij werkt ook nog steeds als leidekker. Natuurlijk heeft hij wat fysieke ongemakken, maar het gaat hem nog goed af.”

“Werken als leidekker is minder zwaar dan vroeger. We worden nu geholpen door kranen, machines en andere hulpmiddelen.”

Q: Zou je jongeren aanraden om dit vak te kiezen? 

“Ja, zeker wel. Het is onwijs leuk werk. En er zijn steeds minder vakmensen dus ik denk dat er straks écht een goede boterham in te verdienen is. De lonen gaan nu al omhoog. Hoe we ze kunnen stimuleren? Besteed op school al meer aandacht aan de ambachtelijke beroepen. Je hoeft geen advocaat te worden, als leidekker ben je geen haar minder.”

“Je hoeft geen advocaat te worden, als leidekker ben je geen haar minder.” 

Q: Waar ben je het meest trots op?

“Samen met een architect heb ik mijn huis ontworpen en zelf gebouwd. Hier ben ik 1,5 mee bezig geweest, maar het resultaat is geweldig. Daar ben ik echt trots op. Het scheelt een hoop geld en je bent niet afhankelijk van anderen als je het zelf kan doen. Dat is ook een groot voordeel als je deze richting kiest.”

Q: Wat doe je naast je werk?

“Lekker koken en een biertje drinken met vrienden. Als ik een dag de baas zou zijn? Dan zou ik gaan vissen in Denemarken met paps en mijn broers.”

Max op jonge leeftijd op het dak met zijn vader

Tekst: Hellende daken

Asbest

Alle daken asbestvrij in Nederland: een droom of werkelijkheid?

Asbest is een verzamelnaam voor zes natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Voor een lange periode kende men asbest als een materiaal dat sterk was, slijtvast was en bestand was tegen basen en hoge temperaturen. Op basis van deze kenmerken is het niet verwonderlijk dat asbest jarenlang in de productie van bouwmaterialen gebruikt werd. Pas later kwam men erachter dat asbest gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Als gevolg hiervan wenst de Nederlandse overheid dat vanaf 2025 alle asbestdaken uit Nederland verwijderd zijn. Is deze wens echter realiseerbaar of zal dit slechts een wens blijven?

Gevaarlijk of niet?

Er is een belangrijk verschil tussen de staten waarin asbest zich kan bevinden. Je hebt hechtgebonden asbest. Zo worden de asbestmaterialen genoemd, die de asbestvezels vasthouden in een dragermateriaal. Bij dit type is asbest dus stevig verankerd en vormt het geen risico voor de gezondheid. Als het materiaal in goede staat verkeert en er wordt niks mee gedaan, dan komen er nauwelijks vezels vrij. Losgebonden asbest is gevaarlijker. Hierbij is de asbest niet of nauwelijks met een dragermateriaal verbonden. De vezels kunnen gemakkelijk vrijkomen en schade veroorzaken aan onze gezondheid.

Asbest als bouwmateriaal

Tot ongeveer in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd asbest veelvuldig ingezet in de bouw vanwege zijn gunstige eigenschappen. Tevens was de stof goedkoop, waardoor het ontzettend populair was. Asbest vind je daarom terug in golfplaten op bedrijfspanden en stallen, maar ook in leien van daken of de daken zelf van huizen, schuren, sporthallen en zelfs kerken. Anno 2019 telde Nederland nog zo’n tachtig miljoen vierkante meter aan dakoppervlakte, waarin asbest verwerkt was.

Waarom moeten de asbesthoudende daken weg?

Je zou je kunnen afvragen waarom die asbesthoudende daken nu weg moeten. Asbest is namelijk hechtgebonden, want het is verwerkt in het dakmateriaal. Nu we in 2021 zitten zijn deze daken echter dertig á veertig jaar oud, wat betekent dat ze technisch gezien aan het eind van hun leven geraken. Als gevolg hiervan gaan de daken verweren en dit houdt in dat asbestvezels vrij kunnen komen. Omwonenden kunnen met de vezels in aanraking komen en dit levert risico’s op voor de gezondheid. Inademing van de losse asbestvezels kan namelijk leiden tot longkanker, borstvlieskanker of asbestose. Daarom moeten omstanders ook op afstand blijven tijdens asbestsaneringswerkzaamheden.

De Arbo wet

Het saneren van asbestdaken valt in Nederland onder de strenge regels van de Arbo wet. Zo mogen oppervlaktes met asbest groter dan 35 vierkante meter en leien alleen door professionele asbestsaneringsbedrijven opgeruimd worden. Hierdoor hebben veel bedrijven het ontzettend druk, maar ze merken weinig van het asbestdakverbod dat in heel Nederland in 2025 van toepassing moet zijn.

Waarom blijft de sanering van daken uit?

Ondanks het naderende verbod blijft de sanering van asbestdaken een beetje uit. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat juist door de aanscherping van de overheid meer kosten worden gecreëerd voor de mensen. En zij kunnen of willen dit niet betalen. Hierbij komt nog eens dat er geen landelijke en weinig gemeentelijke subsidies zijn voor de verwijdering van asbestdaken. Er was een rijkssubsidie, maar die beschikbare 75 miljoen euro was al vrij snel uitgeput. Tevens is er bij mensen twijfel ontstaan door verscheidene onderzoeksrapporten van Nederlandse organisaties en universiteiten, waarin geconstateerd werd dat het verwijderen van asbest minder risicovol is dan men eerst dacht. Hierdoor gaan veel mensen zelf te werk aan de asbestsaneringswerkzaamheden zonder een professional in te huren.

Veel mensen pleiten voor een versoepeling van de strenge regels, waardoor je zelf de asbestverwijdering onder handen zou moeten kunnen nemen. Andere mensen zijn van mening dat een versoepeling van de regels ongelukken in de hand werken. Sommige mensen zullen de asbestsanering gewoon netjes uitvoeren, maar er zullen ook genoeg mensen zijn die de verwijdering en stort te duur vinden en dan hun asbest afval gewoon ergens dumpen met alle gezondheidsgevolgen van dien. Door een versoepeling heb je hier geen zicht op en geen controle meer over.

Is 2025 haalbaar?

De sanering van asbestdaken is de laatste jaren wel op gang gekomen, maar heel veel mensen kijken de kat uit de boom. Er heerst teveel onduidelijkheid. Veel dakeigenaren wachten op nieuwe subsidies of ze wachten op een versoepeling van de geldende regels. Tevens moet de Eerste Kamer nog met het asbestdakenverbod instemmen en vormen financiën en weinig personeel een struikelblok. Vijf procent van alle dakeigenaren kunnen een sanering van hun asbestdaken financieel niet dragen. Er wordt echter gewerkt aan een nationaal fonds.

Artikel is afkomstig van Kosten-Asbest

Circulariteit

Verduurzaming en circulariteit: een praktische combinatie uitgelicht

Je kunt er vergif op innemen dat als er steigers rondom woonblokken staan, dat de kappen aan de beurt zijn voor de verduurzamingsronde. CO2-vermindering, aardgasvrij, isoleren. Zomaar een aantal termen die aan het begrip ‘verduurzaming’ gehangen kunnen worden. Maar hoe zit het nu met die andere ambitie, circulariteit? En hoe is dit te combineren met de huidige verduurzamingsopgave? In Grave is circulariteit aan de orde bij dakrenovaties van huurwoningen van woningcorporatie Mooiland.

In opdracht van woningcorporatie Mooiland vormen elk® en Hegeraat Leidekkersbedrijf een samenwerkingsverband voor de renovatie van diverse daken in onder andere Grave, Noord-Brabant. De dakrenovaties staan in het teken van de verduurzamingsopgave waarbij werkzaamheden centraal staan als het verwijderen van asbest en het plaatsen van duurzame recyclebare isolatieplaten met een RC-waarde van 6.0 en het plaatsen zonnepanelen.
Naast de realisatie van de verduurzamingsopgave hebben beide partijen gekeken naar mogelijke andere duurzaamheidskansen voor het dak. “Op het gebied van het hellende pannendak laten wij ons adviseren door onze partner Luijtgaarden,” geeft Maikel Hegeraat, eigenaar van Hegeraat Leidekkersbedrijf, aan. “Zij volgen de circulaire ontwikkelingen op de voet en hebben zelfs concrete, maar vooral praktische en economisch verantwoorde oplossingen.”
“Circulair bouwen en renoveren is een onoverkoombare methode. Steeds vaker is het een onderwerp van gesprek wanneer we bij onze opdrachtgevers aan tafel zitten”, aldus Harm Rombouts van elk®. “Als we ons aan onze bedrijfsfilosofie willen houden, oftewel de beste willen zijn in ons werkveld en het onderhoud van vastgoed logischer en makkelijker maken, dan zullen wij ons moeten verdiepen in de materie rondom circulariteit en opzoek moeten naar praktische oplossingen, zonder gedoe. De vraag die we steeds willen beantwoorden, is: ‘Hoe vertalen we uw en onze duurzaamheidsambities naar concrete acties?”

CIRCULAIR SYSTEEM?

Corporaties zijn al jaren hard bezig met de verduurzamingsopgave die in het klimaatakkoord beschreven staat. Het project in Grave is daarin niet anders dan andere verduurzamingsprojecten, behalve het feit dat binnen dit project de combinatie met circulariteit is gezocht. Elk® heeft hiervoor naast Hegeraat ook Luijtgaarden als extra partner aan zich gebonden.
“Op het gebied van circulariteit hebben wij een circulair systeem ontwikkeld dat heel goed past binnen de duurzaamheidsontwikkelingen die momenteel spelen in de bouw,” geeft Jeffrey Jaspers, accountmanager bij Luijtgaarden, aan.
De laatste jaren zijn de circulaire ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt en dat heeft ervoor gezorgd dat ook Luijtgaarden het concept heeft doorontwikkeld. Inmiddels doen zij dit met het circulaire dakconcept voor dakpannen, waarbij ze streven naar een zo hoogwaardig mogelijke wijze van hergebruik van dakpannen. Het herleggen of doneren van dakpannen van renovatie- en sloopprojecten staat daarbij centraal. Uit ervaring weten ze bij Luijtgaarden dat circa 2/3 van de gebruikte dakpannen opnieuw ingezet kunnen worden op het dak en voor de overige 1/3 zoekt het bedrijf continu naar innovatieve oplossingen om de dakpannen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken of te recyclen.

PROJECT GRAVE

“In samenspraak met Hegeraat en Luijtgaarden hebben we in Grave gekozen om kleinschalig te starten op het gebied van circulair renoveren, namelijk door alleen dakpannen te oogsten en te vervangen voor nieuwe keramische dakpannen. Bevalt deze aanpak ons? Dan is een volgende stap daarin om te kijken of we bestaande dakpannen kunnen herleggen en aanvullen”, aldus Rombouts van elk®. Qua werk blijkt dat deze methode niet veel meer moeite kost dan voorheen, geeft Cas Hegeraat aan, medewerker van familiebedrijf Hegeraat Leidekkersbedrijf en zoon van eigenaar Maikel. “In plaats van puinbakken worden er inruilrekken aangeleverd, die ik op onze verreikkers kan haken. Aangezien het verzorgen van de rekken door de leverancier van de dakmaterialen gebeurt, heb ik ook niet te maken met een extra partij die ik bij het project moet betrekken”.
Max Hegeraat, broer van Cas en zoon van Maikel Hegeraat, mag de daad bij het woord voegen en staat zelf op het dak om de werkzaamheden te begeleiden en uit te voeren. “Of ik de dakpannen nu in een container gooi of in een rek stapel maakt voor ons niet veel uit. Ik moet zeggen dat het zelfs ergens goed voelt. Waar we voorheen de dakpannen in een grote puincontainer gooiden, weten we nu dat deze herbestemd worden. Is het niet op een project van onszelf of opdrachtgever, dan wel ergens anders in het land. Zo dragen we met z’n allen ons steentje bij!” En dat lijkt op het eerste oog niet zo spannend, maar het resultaat is van groot belang. “Het verschil ten opzichte van ‘traditioneel’ renoveren zit hem in dit project in de waarborging van de reststroom van deze materialen middels certificeringen en de restwaarde die de oude dakpannen nog hebben,” zegt Jeffrey Jaspers namens Luijtgaarden. “Een volgende stap in circulair renoveren is inderdaad om het aanzicht in stand te houden door de oude dakpannen te hergebruiken als dakpan.”

The art of living

Ambacht in hartje Nijmegen

We bevinden ons voor dit artikel van Hegeraat Leidekkers in Nijmegen. In 1880 werd daar het Kronenburgerpark gebouwd. Vlak daarna, in 1887, werd het huis aan de Parkstraat 94-96-98-100 gebouwd. Het huis was in eerste instantie een riant woonhuis met een voorgevel van 19 meter hoog. De bouw van het weinig bescheiden optrekje deed veel stof opwaaien, omdat eigenlijk was afgesproken de huizen rondom het park onopvallend te houden. Dit was zo afgesproken zodat de toren in het Kronenburgerpark alle aandacht zou krijgen. Dit huis stak daar een stokje voor. Tijdens een grote renovatie werd het dak uitbesteed aan Hegeraat Leidekkers. Het werd een donker, natuurleien dak dat het pand extra uitstraling geeft.  

Stukje geschiedenis

Het huis met natuurleien dak werd niet bijzonder lang bewoond, want in 1914 werd het huis gebruikt door de Wereldlijke Derde Orde van de Heilige Fransiscus, een kloosterorde. In 1933 vertrokken ook die uit het imposante huis en werd het pand het kantoor en toonzaal van de Nijmeegse baksteenfabrikant N.V. Metselsteen. Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog werd het pand ingericht als noodkerk, die voor een gedeelte de kerkruimten moest vervangen die bij het bombardement op de stad waren verwoest. Later heeft het Belgisch consulaat het gebouw een tijd betrokken. Toen die eruit gingen, werden de bovenste ruimtes verhuurd.   

Stukje heden

In de latere jaren van het bestaan van het huis werd het een tijd gebruikt als horecagelegenheid. Onder meer discotheken De Revolutie, Lord Nelson en België waren gehuisvest in dit pand. Na een lang voortraject is het pand in zijn oude glorie hersteld en is het voormalig Belgisch Consulaat aan Parkweg 96-100 en de achtergelegen voormalige Stadsdrukkerij aan de Pijkestraat 27 grondig gerenoveerd en herontwikkeld. In dit project heeft Hegeraat Leidekkers deelgenomen en een fantastisch dak mogen maken voorzien van natuurleien Penrhyn Capital, zink- en loodwerk. Het dak is weer voorzien van mooi zinken afdekkappen in felswerk uitgevoerd en hoge kwaliteit natuurleien in de mooie kleur paars.  Het prachtige gerestaureerde pand is weer klaar voor een geweldige toekomst op een meer dan mooie plek in de stad Nijmegen.  

Tekst: Marlou Peters – Overkamp
Fotografie: Hegeraat Leidekkersbedrijf

The art of living

Unieke locatie aan de Maas

Op deze unieke locatie, waar een oude stadsboerderij heeft gestaan in Grave aan de Maas, is door Hegeraat Leidekkersbedrijf het mooie appartementen- en maisonnettecomplex voorzien van een prachtig natuurleien dak, inclusief zink– en loodwerk. Dakbedekking is niet bepaald een item waar de meeste mensen lang over nadenken als ze een huis aan het bouwen zijn. Toch zijn de mogelijkheden echt ongekend en dakbedekking kan de uitstraling van je huis echt maken of breken. Hegeraat is enorm gespecialiseerd in het dakbedekken van panden met historische waarde. Ze hebben passie voor het ambacht en ook voor detail en dat zie je hier ook. 

@ Hegeraat Leidekkersbedrijf

Authentieke look

Het natuurleien dak heeft zinken dakgoten die zijn voorzien van geperforeerd zink, zodat er geen vuil in kan komen, wat schoonmaken van de dakgoten dus overbodig maakt. De hemelwaterafvoeren zijn aan het ondereinde afgewerkt met stalen ondereinden, om het pand een “oude, authentieke look” te geven. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat hierdoor de hemelwaterafvoeren niet kunnen beschadigen. Om het geheel “vogelvrij” te houden, zijn er op de nokken RVS-duivenwering aangebracht, zodat er geen overlast en vervuiling is.  

Eerste klas materialen

Verder zijn de terrassen helemaal afgewerkt met felswerk in Anthra zink. Dit om de terrassen een luxe en compleet afgewerkte uitstraling te geven. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd met respect voor de historie door uitermate gekwalificeerde medewerkers. Alleen eersteklas materialen zijn gebruikt voor dit unieke project, van natuurlei tot leihaak en van zink tot lood.  

Tekst: Marlou Peters – Overkamp
Fotografie: Hegeraat Leidekkersbedrijf

Brabants Dagblad

Een stukje Rome in hartje Oss: dit is het vernieuwde fraterklooster van Berghege

OSS - Na anderhalf jaar bloed, zweet en tranen is het monumentale Berghege-kantoor aan de Begijnenstraat in oude glorie hersteld. Meer dan ooit moet het voormalig klooster nu zijn plek opeisen als een belangrijke spil in het hart van Oss. ,,Je krijgt er tranen in je ogen van.”

Het zou zó een vraag kunnen zijn in de betere pubquiz. Vanaf welk punt heb je dit uitzicht? Of: in welke stad is deze foto genomen? ,,En wedden dat de meesten dan eerder aan Rome denken dan aan Oss", zegt Henk Berghege. ,,Veel mensen hebben geen idee van al die historische details op deze plek.”

Uitzicht op de patio, de kapel (mét klok) en daarachter de stad. © Van Assendelft Fotografie

Sinds 1883

Maar minstens zo bijzonder als het uitzicht is het gebouw zelf. Anderhalf jaar is Berghege er mee bezig geweest. De losse onderdelen, waarvan het oudste uit 1883 stamt, vormen nu voor het eerst een echt geheel. Meest in het oog springend is misschien nog wel de gerenoveerde voorgevel, die een paar maanden geleden al achter de steigers vandaan kwam. De oude kleuren zijn terug, boven de hoofdingang prijkt slechts subtiel het adres: Begijnenstraat 3. 

,,Het is oorspronkelijk natuurlijk gebouwd voor de fraters", zegt Berghege. ,,Nu zit er toevallig een bouwbedrijf in.” Een bouwbedrijf dat al sinds de eerste dag onlosmakelijk is verbonden met deze locatie. De allereerste klus voor opa Berghege was in 1924 voor de fraters. In de jaren vijftig bouwde diens zoon de grote uitbreiding aan de achterzijde voor het internaat. 

Henk Berghege werd zelf op een steenworp afstand van het gebouw geboren. In de jaren 80 vestigde hij het hoofdkantoor van het familiebedrijf er. Voor de eerste keer heeft het familiebedrijf nu het hele gebouw in gebruik. ,,En daarbij hebben we geprobeerd om de bouwstijlen van 1880, 1950 en van nu in harmonie bij elkaar te brengen", zegt Henk Berghege. ,,Met buiten meer openheid, maar binnen nog steeds de serene rust van vroeger.” 

Duizend kloppen op de deur

In meerdere opzichten is de cirkel nu dus rond. Mede daarom doet Berghege eind november na 42 jaar een stapje terug. Tegelijkertijd wordt de opening van het nieuwe hoofdkantoor gevierd, wanneer de coronacrisis hopelijk achter de rug is. Bij de rondleidingen die Berghege dan wil geven, zou het wel eens storm kunnen lopen. ,,Het is niet normaal hoeveel mensen er nu al aankloppen", zegt de directeur. ,,Ik denk wel duizend. Die zijn gewoon dankbaar dat we het zo prachtig hebben opgeknapt. Dat vind ik misschien nog wel het mooiste compliment.”

Sowieso hoopt het bouwbedrijf wat meer midden in de stad te staan met het vernieuwde gebouw. De kapel, die vroeger dienstdeed als aula van de mavo en nu is omgetoverd tot bedrijfskantine, is zó gemaakt dat die samen met het naastgelegen oude trappenhuis kan worden losgekoppeld van de overige bebouwing. Zo ontstaat een plek voor tentoonstellingen of iets anders cultureels. ,,Eigenlijk is het gekkenwerk”, zegt Berghege. ,,Want we hebben er nog geen functie voor. Maar toch konden we het niet maken om het plat te stoten. Je krijgt al tranen in je ogen als er rondloopt.”

Henk Berghege in het oude trappenhuis, waar wat hem betreft tentoonstellingen gehouden kunnen worden. © Van Assendelft Fotografie

100 woningen in de achtertuin

Aan de noordzijde van het gebouw is een doorsteek gemaakt waardoor wandelaars en fietsers zó het centrum in kunnen schieten. Het voetbad richting de Fratershof is ook al aangelegd. Dat zou je symbolisch kunnen noemen. Voor die locatie is het bouwbedrijf immers al bijna een decennium in gesprek met de gemeente en omwonenden voor nieuwbouw. Maar witte rook is nu eindelijk aanstaande. Nog deze zomer hoopt Berghege samen met de gemeente nieuwe plannen te presenteren. Met 100 tot 120 woningen en volop groen. ,,Het wordt een echt stadspark, een aanwinst voor Oss. En met ons eigen kantoor hebben we al het goede voorbeeld gegeven.”

Tekst: Roy van der Lee
Fotografie: Van Assendelft Fotografie

The art of living

Villa op de Veluwe met strak interieur | Studio Kap+Berk

Aan de rand van de Veluwe, omgeven door bos en hei, bouwde studio Kap+Berk een bijzondere, moderne villa met en strak interieur. Opdrachtgevers: een echtpaar met uitwonende kinderen, dat veel waarde hecht aan de natuurlijke omgeving. Marjolein Kap: “De bewoners hadden aanvankelijk een vrij klassieke villa in hun hoofd, het liefst met een rieten kap, maar wij vonden dat we deze prachtige groene plek daarmee tekort zouden doen. Het werd na goed overleg dus iets anders. Met het resultaat zijn we allemaal heel blij.”

EXCLUSIEF UITERLIJK

Bij het maken van het bouwplan werd gelet op de stand van de zon, de natuurlijke hoogteverschillen van het terrein en het uitzicht naar buiten. Dankzij de hoogteverschillen kon de woonkamer zwevend gemaakt worden boven de inrit. Vanaf de riante oprijlaan vallen direct de muren en het dak van Braziliaans leisteen op. De omlijsting van de entree en de ramen aan de voorzijde zijn bekleed met zink, net als de ramen aan de achterzijde. Een lang, recht pad van antracieten tegels leidt naar de opvallende entree.

SCHITTEREND EIGEN ONTWERP

Een hoge glazen deur biedt toegang tot de hal met links het slaapgedeelte en rechts het woongedeelte. Vanuit de hal lopen we rechts de keuken in, die is voorzien van een grote kastenwand van eiken fineer, afgewerkt met een Rubio monocoat olie in de kleur Sky Grey. Een speelse nis in de kastenwand is speciaal bedoeld voor het neerzetten van losse keukenapparatuur en -spulletjes. Zo kan het kookeiland met licht Himacs werkblad mooi leeg blijven.

Boven de eettafel hangt een semitransparante lamp die door studio Kap+Berk werd ontworpen, net als de kastenwand in de woonkamer. Die passen mooi bij het strak interieur met stalen taatsdeur met een bijna zwart metalen profiel en de open gashaard.

WITTE LOOPBRUG

Vanuit de hal leidt een eikenhouten open trap naar de bovenverdieping met een even strak interieur. De afscheiding voor de trap is gemaakt van wit staal met een vrolijk patroon van boomblaadjes. Ook ontworpen door de architecten. De overloop gaat direct over in een vide, die als een loopbrug tot boven de keuken en de woonkamer loopt. Handgeblazen glazen hanglampen naast de vide benadrukken de hoogte van de ruimte en geven ’s avonds zowel boven als beneden een bijzonder licht.

STRAKKE BADKAMER

Vanuit de vide zijn drie slaapkamers, een tweede badkamer en de technische ruimte bereikbaar. Onder de gehele woning werd een kelder aangebracht, waar de bewoners een werkplaats en een fitnessruimte inrichtten. Direct onder de woonkamer bevindt zich een grote garage, met ruimte voor twee auto’s.

RIJK GEVOEL

De tuin kreeg zowel lichte als schaduwrijke plekken. De monumentale boom aan de achterkant van het huis moest absoluut blijven en is vanuit bijna iedere ruimte te zien. Mijntje van den Berk: “De bewoners wilden graag een natuurlijke tuin, die als vanzelf overgaat in de natuur rondom en waar verschillende fijne plekjes zijn om te zitten. De oostelijke zijkant van de woning bestaat bijna helemaal uit glas. Hier hebben we een riant terras aangelegd van de tegels waarmee ook het pad naar de voordeur is gemaakt. Het terras loopt door in het deels overdekte terras aan de zuidkant van de woning. Vanaf deze terrassen loop je zó de tuin in, het bos in, de hei op. Dat geeft een rijk gevoel.”

De bewoners kregen een natuurlijke tuin die direct toegang biedt tot de natuur. De leistenen voor het dak en de muren werden geleverd en geplaatst door Hegeraat Leidekkersbedrijf. 

Tekst: Lieselot Leeflang
Fotografie: Miranda KoopmanStudio Capaz & Jurrit van der Waal

The art of living

Na een leven lang in de bouw heeft Henk Daams zijn droomhuis in Brabant gebouwd

Hij testte daarbij zijn speciaal voor de klant ontwikkelde bouwwijze, met als kenmerk: maximale keuzevrijheid voor de klant. Het huis is het bewijs dat deze manier van ontwikkelen en bouwen mogelijkheden biedt tot groot en duurzaam woongenot. Henk Daams was tot zijn 60e technisch adjunct-directeur bij Heijmans Bouw Zuid. “Mijn vader vond dat ik eerst ‘met mijn poten in het beton moest hebben gestaan’. Daar ben ik hem nog dankbaar voor.

De keuze viel al snel op een herenhuis en wel in Vlaamse stijl. “De warme uitstraling spreekt ons erg aan”, vertelt Daams. “Zo kwam ik uit bij een Belgische top-architect: Bart Verbruggen. Die luisterde goed naar onze wensen en schetste een huis dat meteen raak was. Op een beurs kwam ik de aannemer tegen. Voor het tuinontwerp kozen we een tuinarchitect uit België. Dit trio toppers heeft een groot aandeel in het resultaat dat in alle opzichten honderd procent aan onze wensen voldoet.”

BOUWWIJZE

De buren keken verbaasd toen ze na een paar dagen vakantie het huis zagen staan, waar daarvoor alleen de begane grondvloer op de kelder te zien was. Dat was te danken aan de keuze voor cellenbeton, waarmee het het huis in vier dagen geplaatst was, bijna één verdieping per dag. “Bouwen , compleet in cellenbeton  en met hoge elementen in combinatie met de aanpak van Raaijmakers garandeert een hoogstaande kwaliteit en is uitermate geschikt voor custom build van exclusieve villa’s, herenhuizen en residenties”, stelt de opdrachtgever.

“In mijn hele loopbaan was het steeds zoeken naar vernieuwing, kwaliteit- en procesverbeteringen mijn grootste passie.”

Installaties
De woning wordt gekoeld met een watertemperatuur van 17 graden Celsius. Zowel woning als appartement hebben een eigen energiebesparende lucht/water warmtepomp waarmee je behalve verwarmen ook kunt koelen. Zowel het verwarmen als koelen gebeurd via Jaga wand- en vloerconvectoren.

Sfeer, geschiedenis en warme uitstraling
De bakstenen voor de gevel komen uit een Antwerpse kazerne. De behoefte aan een warme uitstraling, sfeer, geschiedenis, echtheid waren belangrijke criteria. Kenmerkend zijn ook de kleine ovale dakkapellen. Voor het interieur is gekozen voor een romantische inrichting, veel kastenwanden en strakke plafondhoge binnendeuren. Natuurlijke kleuren nuances veelal bruin en grijs is binnen en buiten gecombineerd. Voor Daams is het een mooie gelegenheid om nog een aantal jaren met zijn hobby bouwen bezig te zijn.

Tekst: Website redactie
Fotografie: Dre Wouters